Informacje o szkole

 
"Spoglądać w górę, sięgać myślą
poza granice widzialnego świata
i wznosić się wyżej, zawsze wyżej!"
Oskar Wilde
 
 
Informacja o Szkole Podstawowej nr3 im. Adama Mickiewicza
w Łobzie
 
Nasza szkoła istnieje od 1960 r. Do 1999 r. funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza, zaś w wyniku reformy oświaty uzyskała status Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie. Początkowo pracowało w niej 6 nauczycieli stałych i 3 dochodzących, którzy do dyspozycji mieli 8 sal lekcyjnych. W roku 1963 dyrektorem szkoły został pan Antoni, Gutkowski, który pełnił tę funkcję do roku 2004. Następnie do 2014 r.  dyrektorem szkoły była pani Ewa Popławska. Obecnie funkcję tą pełni pan Mirosław Łowkiet.
Przez lata istnienia szkoła była sukcesywnie rozbudowywana w miarę potrzeb i możliwości. Aktualnie budynek posiada 23 sale lekcyjne, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, szatnię oraz salę gimnastyczną (o wymiarach 24m x 13,5m).
W 1998 r. powstała pierwsza, w 2001 r. druga nowoczesna pracownia komputerowa. Wszyscy mają szeroki dostęp do Internetu.
Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz samodzielnej i twórczej pracy. Szkoła znana jest nie tylko w województwie, ale i w całej Polsce. Nasi uczniowie osiągają znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. [czytaj-osiągnięcia uczniów SP3 i ZSG] Mury naszej szkoły opuściło już kilka tysięcy absolwentów, spośród których wielu zajmuje dziś eksponowane stanowiska i nadal chętnie pomaga szkole.
Chcąc, aby uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych czuli się w swej szkole dobrze, a zarazem prezentowali wysoki poziom umiejętności i wiedzy, postanowiliśmy życzliwie przyjmować nowych uczniów, zaoferować im bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na pracę z uczniem wybitnie zdolnym oraz uczniem potrzebującym pomocy.
Z dniem 1 września 2017 r. w wyniku kolejnej reformy oświaty nasza szkoła ponownie funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza.
 
 
Kadra szkoły:                 
DYREKCJA
Mirosław Łowkiet
dyrektor szkoły
nauczyciel wychowania fizycznego
Halina Chojnacka
wicedyrektor
nauczyciel języka polskiego
NAUCZYCIELE
Dorota Łykowska
pedagog szkolny, pedagog specjalny
Anna Moskal
psycholog szkolny
Magdalena Latocha
edukacja wczesnoszkolna
Paula Wawrzoła
edukacja wczesnoszkolna
Sandra Ziedina
edukacja wczesnoszkolna
Paulina Rajca
edukacja wczesnoszkolna
Lidia Lalak-Szawiel
edukacja wczesnoszkolna
Marzena Raniewicz
nauczyciel wspomagający
Paula Mosiądz
nauczyciel wspomagający
Monika Jałowiec
nauczyciel wspomagający
Joanna Marek
nauczyciel języka polskiego
Marek Rokosz
nauczyciel języka polskiego, historii, wos-u, doradca zawodowy
Arkadiusz Sak
nauczyciel języka polskiego
Marta Siwińska
nauczyciel języka angielskiego
Anna Gronowicz-Rowlands
nauczyciel języka angielskiego
Beata Zwolińska
nauczyciel języka niemieckiego
Sylwia Michałowska
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel świetlicy
Leon Wilk
nauczyciel historii i wos-u
Agnieszka Kopryna
nauczyciel matematyki
Joanna Wierudzka
nauczyciel matematyki, informatyki i fizyki
Hubert Karpiński
nauczyciel biologii i fizyki
Ewelina Łuczak nauczyciel biologii i wdż
Mariola Łowkiet
nauczyciel geografii i chemii
Grzegorz Stefanowski
nauczyciel muzyki i plastyki
Beata Chłopik nauczyciel bibliotekarz
Anna Nowakowska
nauczyciel religii i informatyki
Mateusz Szumski
nauczyciel religii
Ewa Makarewicz
nauczyciel religii i techniki
Mariusz Poniewiera
nauczyciel wychowania fizycznego
Marcin Ćwikła
nauczyciel wychowania fizycznego
Bożena Kordyl
nauczyciel wychowania fizycznego
 

 

Wytworzył:
Marek Rokosz
Udostępnił:
Tokarska Katarzyna
(2006-03-04 02:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Mosiądz Tomasz
(2023-09-13 13:19:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki